Så fandt jeg beviset på vores 3xtip Mads Nielsen Isagers erhverv. Lidt tilfældigt fandt jeg i Ribe Stifts Arkiv fra 1748 en mandtalsliste over indbyggerne i Ringkøbing by. Han nævnes som: Mads Isager, skipper, er udi nogenledes velstand. 1 datter. Ligeledes er hans bror Peder Isager nævnt som: Peder Isager, holder avling og handel, udi god velstand, 1 datter.

Mads Isager er også nævnt i listen over Ringkøbing Byes Skippere og deres Redere. Her står der: Mads Isager, en smakke ” De Gatrondefrede” kaldet, 13 læster. Farer som alle de andre. Redere: Hr. Krigsråd Svenning Andersen, Hr. Amtsforvalter Fuglsang, Sr. Peder Isager, Skipperen selv og medhjælpere.

Mads har altså selv haft penge i skibet. De 13 læster svarer til en lasteevne på ca. 25 tons.

Utroligt hvad man kan finde!!

Jeg graver videre.

MVH

Preben